Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Понедельник, 20.05.2019
Материал для подготовки разбит на пакеты. В каждом пакете содержится комплект тренировочных последовательных таблиц.

    1. Життя людей за первісних часів.
   2. Давній Єгипет.
   3. Передня Азія.
   4. Давні Індія і Китай.
   5. Давня Греція.
   6. Давній Рим

    7. Середньовічний світ Західної Європи.
   8. Релігійно-церковне життя середньовічної Європи.
   9. Візантія. Арабський світ.
   10. Європейські держави в добу середньовіччя
   11. Культура Західної Європи в V-XV ст.
   12. Слов'яни та їхні сусіди
   13. Індія.Китай
   14. Великі географічні відкриття
   15. Людина ранньої нової доби
   16. Реформація і контрреформація
   17. Західноєвропейські держави
   18. Культура Західної Європи ХVI - першої половини XVII cт
   19. Польська держава і Московське царство
   20. Криза старого порядку. Початок модернізації
   21. Країни Сходу Світ наприкінці XVIII-на початку ХІХ ст.
   22. Країни світу наприкінці XVIII-початку XIX ст.
   23. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу
   24. Перша світова війна
   25. Світ в 20-30-х роках XX cт
   26. Росія -СРСР у 1917-1939 р.
   27. Країни Центральної та Східної Європи в 20-30-х роках XX cт.
   28. Міжнародні відносини в 1930 рр. Назрівання другої світової війни.
   29. Друга світова війна.
   30.Зміни у світі внаслідок другої світової війни.
   31. США та Країни Західної Європи у 1945 - на поч. ХХІ ст.
   32. СРСР. Нові незалежні держави.
   33. Країни Центральної та Східної Європи 1945 - поч. ХХІ ст.
   34. Країни Азії, Африки та Латинської Америки. Світ на поч. ХХІ ст.